De vijf elementen: wat zijn de 5 elementen?

In deze serie over de vijf elementen hoop ik jou alles uit te leggen over de vijf elementen, zodat jij een beter beeld krijgt.

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

Albert Einstein

Fundamenteel is dit waar “de vijf elementen” allemaal over gaat.

De Chinezen hebben lang de cycli van de natuur waargenomen en ze bewonderden en vereerden de gaven van het universum. Ze begrepen dat alles in het universum een ​​bepaalde volgorde volgde. Dergelijke natuurwetten zullen altijd hetzelfde blijven, net zoals de zon altijd opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. Chinese meesters hebben een diepgaand begrip van het leven ontwikkeld op basis van de observatie van de oneindige cyclus van de natuur, bekend als de “orde van het universum”. Deze belangrijke orde is de basis van alle aspecten van de Chinese metafysica, waaronder Feng Shui, de Four Pillars of Destiny (of Bazi), Tai Chi, Traditional Chinese Medicine (TCM) en I Ching. Het omvat de concepten Yin en Yang en de vijf elementen.

Men gelooft dat alles in het universum, solide of abstract, kan worden ingedeeld in deze vijf basiselementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Deze elementen of energieën , zijn opgevat als de belangrijkste energetische bouwstenen waaruit alle materiële stoffen in de fenomenale wereld zijn samengesteld. De vijf elementen zijn representaties van de transformatie die plaatsvindt in de wereld om ons heen; het zijn metaforen om te beschrijven hoe dingen op elkaar inwerken en zich tot elkaar verhouden. Hun basiskwaliteiten, configuraties en interactiewijzen worden gebruikt om alle fenomenen te begrijpen, fysiek en niet-fysiek.

Elk element vertegenwoordigt niet alleen een seizoen en een richting, maar is ook toegewezen aan onze interne organen, emoties, smaak, kleuren, getallen, vormen en geluid. Dit gaat eindeloos door. De elementen activeren en verplaatsen de energie in alle aspecten van het leven. Ze ondersteunen en voeden elkaar, terwijl ze elkaar tegelijkertijd beheersen en vernietigen. Hun onderlinge relaties zijn niet altijd in harmonie; ze leven in een dynamische spanning. Deze dynamiek verandert voortdurend en rekent altijd op een ander om evenwicht te bieden.

Net zoals de natuur het bedoelde, wordt elk element geboren en bereikt het zijn hoogtepunt, vervolgens sterft het en wordt het opnieuw geboren. En deze cyclus gaat maar door tot in de eeuwigheid. De vijf elementen vormen niet alleen de basis van de Four Pillars of Destiny, die we gebruiken om iemands levensbestemming te profileren; we gebruiken ook de belangrijkste principes in de Feng Shui-praktijk bij het beoordelen van de energieverschuiving in onze fysieke omgeving.

In de afgelopen jaren zijn de vijf elementen ook veel gebruikt in managementcursussen, leiderschapsprogramma’s, zakelijke begeleiding en levenscoaching om meer inzicht te krijgen in onze menselijke psyche, om het kerndoel te bereiken: een leven leiden in harmonie en balans.