Wat is de Leeuwendans?

Leeuwendans

Morgen (25 januari) is het Chinees Nieuwjaar! Bij veel vieringen van het Chinees Nieuwjaar is er een Leeuwendans aanwezig. De Leeuwendans wordt uitgevoerd sinds de Tang-dynastie (618–906 AD). Een Leeuwendans is een dans uit de eeuwenoude Chinese traditie en zou geluk en voorspoed te brengen. Het speelt een belangrijke rol in de traditionele Chinese godsdienst en op Chinese feestdagen.

De verschillende legendes van de Leeuwendans

Er zijn veel verschillende legendes over hoe de Leeuwendans tot stand is gekomen. De meest bekende legende gaat over een monster die eens per jaar een dorp zou vallen en al het eten (en zelfs alle baby’s…) op zou eten. Dit gebeurde tot op een dag een monnik het dorp zou redden. Hij temde het monster door middel van het binden van een rode strik om zijn hoorn. Sinds die dag is het monster de beschermer van het dorp en eet hij geen baby’s meer, maar beschermt in plaats daarvan iedereen.

Er zijn ook andere legendes waar de Goden het monster onthoofden, waarna Guan Yin (de Godin van genade) het monster weer tot leven wekken.

Volgens een andere legende kreeg de Chinese Keizer op een avond een droom waarin een vreemd dier zijn leven redde. De volgende ochtend vertelde hij deze droom aan zijn ministers. Eén van hen wist te vertellen dat het vreemde wezen leek op een dier uit het westen: de Leeuw. De keizer droeg zijn lijfwachten op te bewegen zoals hij de Leeuw dat in zijn droom had zien doen, en daarmee werd de eerste Leeuwendans uitgevoerd. (bron: wikipedia).

Een andere legende lijkt op de eerste legende. In deze legende verscheen een Leeuw bij een klein dorp en bracht daar een hoop schade aan. Een Shaolin monnik hoorde hiervan, trok naar de bergen om de Leeuw te verslaan en vocht drie keer met de Leeuw. Het lukte hem niet om de Leeuw te vangen, dus riep hij een aantal dorpsbewoners en trainde hen in Wushu of Kung Fu. Gezamenlijk lukte het Leeuw te verslaan. De dorpsbewoners wilden dit vieren en volgden de stappen, waarmee de Leeuwendans was geboren.

Maar wat is de Leeuwendans dan?

De Leeuwendans is een soort dans die is ontstaan om slechte geesten weg te jagen. Ook brengt de dans geluk naar het publiek. De kern van de Leeuwendans is dat het een manier is voor de Kung Fu school om de kracht en de kunsten van de leerlingen te laten zien. Normaalgesproken zie je de Leeuwendans tijdens het Chinees Nieuwjaar, tijdens feesten en parades, maar eigenlijk is de Leeuwendans voor alles geschikt. Verjaardagen, trouwerijen… Eigenlijk overal waar je wat extra geluk kunt gebruiken! Traditioneel gezien waren alleen mannen toegestaan om de Leeuwendans uit te voeren, maar dat is begin 20e eeuw veranderd.

Bij de Leeuwendans is vaak een monnik aanwezig, voornamelijk om het publiek in bedwang te houden. Ook is er een drum aanwezig die eigenlijk fungeert als de hartslag van de Leeuw en actie aangeeft. Dit is normaalgesproken het meest senior lid van de groep. Tevens is er een gong en bekken aanwezig om de kwade geesten weg te jagen.

De Leeuwendans performance

Wij hebben leuke afbeeldingen gevonden op de San Fransisco Chinatown Facebookpagina, die wij graag met jullie willen delen!

Wij wensen jullie een heel gelukkig Chinees Nieuwjaar!