Wude: Zuiverheid van daden

In mijn vorige blogpost had ik het over Wude, de martial arts ethiek. Indien je mijn blog nog niet hebt gelezen, raad ik je aan om dat eerst te doen. Dit omdat ik in dit blogartikel meer zal vertellen over de eerste categorie van Wude, namelijk “zuiverheid van de daad”. Zuiverheid van daden wordt gedefinieerd als de ethiek en moraal die direct wordt toegepast op de leefomgeving, zoals interacties met andere mensen en relaties.

Nederigheid: qiānxū

Nederig zijn is een van de meest onderscheidende eigenschappen waarop mensen worden beoordeeld. Helaas is dit iets dat ik heb gemist op veel momenten en iets dat naar mijn mening moet worden aangemoedigd. Het is van belang dat je begrijpt dat je niet de beste bent, dat er anderen zijn die beter zijn dan jij en dat je altijd beter kunt zijn, ook in hoe je traint en jezelf verbetert. Leg je ego en trots opzij. Probeer altijd bescheiden te zijn; erken altijd dat je niet geweldig bent en dat je altijd beter kunt zijn. Wees bereid om kritiek en advies te ontvangen en van anderen te leren, ongeacht wat hun positie is. Je zult misschien verbaasd zijn over wat bepaalde mensen je te bieden hebben. Erken en bedank diegenen die je hebben geholpen, vooral in tijden van nood. En nog belangrijker; kijk niet neer op anderen, want dat is egoïstisch en arrogant. Behandel anderen als gelijken of beter, ongeacht wie ze zijn.

Maar dit zijn allemaal slechts acties, die nederigheid tonen, maar niet de echtheid ervan bewijzen. Nederigheid is iets dat uiteindelijk moet worden geïnternaliseerd. Wanneer je echt realiseert dat je echt niet de beste bent, dat anderen beter zijn dan jij, pas dan weet je echt wat nederigheid is. Probeer down-to-earth te zijn.

Respect: zūnjìng

Terwijl nederigheid geïnternaliseerd is vanuit onszelf, is respect iets dat extern is ten opzichte van anderen. Dit is van toepassing op de relaties die men in het leven heeft, van vrienden en familie tot leeftijdsgenoten, leraren, werkgevers en senioren in welke omgeving dan ook.

Hoewel ik van mening ben dat respect verdiend moet worden en niet zomaar gegeven wordt (afhankelijk van de persoon die respect verdient), is het belangrijk om niet op anderen neer te kijken. Dit deel van respect gaat hand in hand met nederigheid; ongeacht hoe jij je voelt over iemand, is het belangrijk dat je die persoon tenminste enig respect geeft. Om dit te doen, kunnen eenvoudige acties en inspanningen worden ondernomen. In de context van de formele leeromgeving met een shifu voor martial arts, is het belangrijk om rechtop te staan ​​en oogcontact te houden met de shifu. Respect en respectvol zijn moet een gegeven zijn, zowel bij het trainen van martial arts als in de echte wereld. Onthoud altijd dat je respect voor anderen moet hebben om een ​​goede indruk te maken en goede relaties te hebben.

Gerechtigheid: zhèngyì

Gerechtigheid verwijst naar een gevoel van goed en fout. Ook kan het geïnterpreteerd worden als het juiste ding om te doen. Wij, niet alleen als martial artists, moeten niet aarzelen om te doen wat naar onze mening goed is, waaronder respect en respectvol gedrag naar anderen. Als we denken aan “het voelt alsof ik iets moet doen” in een situatie waarin we iets kunnen doen, moeten we niet aarzelen om naar voren te komen en te handelen. Omgekeerd is het belangrijk om te begrijpen dat we niet zomaar in actie moeten komen met onze emoties; we moeten niet handelen of iets doen alleen maar omdat we dat willen. Als er een situatie is met duidelijk conflict en problemen, moeten we achteraf slim zijn en het zo veel mogelijk vermijden. We moeten ook de tijd nemen om na te denken over onze acties en te begrijpen of onze acties op de lange termijn redelijk en goed zijn, met minimale, bij voorkeur geen negatieve gevolgen.

Vertrouwen: xìnyòng

Het vestigen van vertrouwen en betrouwbaarheid is de sleutel tot betrouwbaarheid in de echte wereld. Als je iemand een belofte doet, of belooft iets voor iemand te doen, neem het dan serieus. Dit maakt je betrouwbaar in de ogen van anderen. In de professionele werkomgeving is een dergelijke betrouwbaarheid essentieel om een succesvolle carrière op te bouwen. Omgekeerd moet je ook voorzichtig zijn met wie je vertrouwt. Deel geen persoonlijke informatie met iemand die je niet goed kent en wees alleen eerlijk tegen degenen waarmee je je prettig voelt. Vertrouwen kost veel moeite om te bouwen en is heel makkelijk te verliezen. Vertrouwen bouwt ook respect op met anderen en vestigt loyaliteit in bepaalde soorten relaties. Zie je hoe de Wude overal terug komt?

Loyaliteit: zhōngchéng

Dit is een zeer traditionele kwaliteit, vooral in martial art. Shaolin Kung Fu is geen uitzondering. Shifu’s eisen de grootste loyaliteit van hun studenten. Dit betekent meestal dat je de instructies zonder vragen opvolgt en niet naar een andere school of leraar gaat, vooral zonder de toestemming van je oorspronkelijke leraar. Loyaliteit is nog steeds een grote waarde, vooral onder vrienden en naasten, inclusief jouw shifu’s en moet op dezelfde manier worden gewaardeerd als vertrouwen. Dit brengt ons terug naar nederigheid. Nogmaals, ongeacht waar we naartoe gaan; we moeten altijd degenen die ons hebben geholpen, erkennen en bedanken. In de context van de professionele omgeving zorgt het onderhouden van een langdurige relatie met werkgevers ook voor een beeld van vertrouwen en betrouwbaarheid, wat alleen maar helpt.

Zo zie je maar dat Wude op veel meer van toepassing is dan “slechts” martial arts. Lees vooral ook het artikel over Wude: Zuiverheid van geest :). Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van mijn blogreeks, neem dan contact met ons op of spreek ons aan in de les!