Wude: Zuiverheid van geest

In mijn vorige blogposts had ik het over Wude, de martial arts ethiek en Wude: Zuiverheid van daden. Indien je mijn blogs nog niet hebt gelezen, raad ik je aan om dat eerst te doen. Dit omdat ik in dit blogartikel meer zal vertellen over de tweede categorie van Wude, namelijk “zuiverheid van de geest”. Moraliteit van daad wordt bepaald door de eigenschappen die innerlijk zijn ontwikkeld.

Wilskracht: yìzhì

Wilskracht wordt uitgeoefend door focus van de geest, vooral wanneer je bent toegewijd aan een specifieke taak. Dit kan uiteraard worden toegepast tijdens een lange en zware training. Focus en vastberadenheid zijn ook essentieel voor het opbouwen van wilskracht, die ook kan worden opgebouwd en ontwikkeld in opleiding. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit verwijst naar een volledig mentaal aspect en niet moet worden verward met de waarden die volgenAls je ver wilt komen met het trainen, moeten zowel je shifu als jij wilskracht tonen. Twee of drie jaar zijn niet genoeg. De weg van martial arts is (helaas?) niet kort.

Uithoudingsvermogen: rěnnài

Uithoudingsvermogen kan zowel in mentale als fysieke zin gezien worden als een “bijproduct” van sterke wilskracht. Waar wilskracht een “mentale eigenschap” is van iemands focus en vastberadenheid, kan uithoudingsvermogen eenvoudig worden gedefinieerd als het vermogen en kan zowel fysiek als mentaal zijn. Net zoals wilskracht kan het uithoudingsvermogen worden opgebouwd en het duidelijkst ontwikkeld worden in een moeilijke training. Uithoudingsvermogen komt terug in elke moeilijke situatie in het leven.

Doorzettingsvermogen: yìlì

Doorzettingsvermogen is de bereidheid om door te gaan. Ook kan doorzettingsvermogen een toepassing van wilskracht zijn. De focus en bereidheid om door te gaan, wordt geuit in doorzettingsvermogen. Van alle eigenschappen van “Wude: zuiverheid van de geest” is doorzettingsvermogen de bouwsteen van Shaolin Kung Fu. Het is het idee dat vaardigheden of inspanningen in de loop van de tijd bereikt zullen worden. Net als het idee van Shaolin Kung Fu kan doorzettingsvermogen worden toegepast op alles wat tijd en moeite kost om resultaten te boeken.

Geduld: héngxīn

Geduld is de bereidheid om ergens voor een (onbekende) hoeveelheid tijd op te wachten, zoals resultaten of de juiste mogelijkheid. Dit kan allemaal worden gezien als het einde van het geduld. Hoewel ‘uithoudingsvermogen’, ‘doorzettingsvermogen’ en ‘geduld’ allemaal als afzonderlijke termen en ideeën in mijn blog worden onderscheiden, is het belangrijk om te vermelden dat de drie waarden hand in hand gaan met elkaar.  “Begrijpen dat zulke goede dingen niet in een korte tijd komen, is van vitaal belang voor geduld en kan worden toegepast op elke situatie in het leven.

Moed: yonggan

Moed is synoniem aan dapperheid of onverschrokkenheid in een ontmoedigende taak of situatie. Angst is een aangeboren emotie binnen alle intelligente en levende organismen, mensen inbegrepen. Niet bang zijn betekent dat men zich duidelijk niet bewust is van risico’s of gevaren voor zichzelf, wat zeer nadelig kan zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat moed niet betekent om angst te ontkennen, maar eerder het handelen betekent, ondanks angst. Wees niet bang om te falen. Het is goed om bang te zijn, maar om je niet door die angst te laten beperken, moet je actie ondernemen. Dit is naar mijn mening de ware definitie van moed. Dit is wat ervoor zorgt dat bepaalde mensen respect verdienen.

Samengevat

Ik hoop dat mijn blogreeks duidelijk maakt wat Wude inhoudt. Veel martial arts beoefenaars  richten zich alleen op het fysieke niveau van de martial arts, wat naar mijn mening slechts het “oppervlak” is. De diepere lagen van martial arts worden vaak over het hoofd gezien. Dat wat wij leren tijdens het beoefenen van martial arts en toe kunnen passen in ons leven. Wude is een essentieel onderdeel van Shaolin Kung Fu en naar mijn mening ook van andere martial arts. Wude helpt om de praktijk van Shaolin Kung Fu( en martial arts) in het algemeen te verheffen tot meer dan alleen een fysieke activiteit, namelijk als een cultuur en een manier van leven.

Dit was mijn blogreeks over Wude. Ik hoop dat ik het allemaal duidelijk kon overbrengen, omdat er veel inleeswerk aan vooraf ging. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van mijn blogreeks, neem dan contact met ons op of spreek ons aan in de les!